Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027 s-a reunit la Focșani

În perioada 21 – 22 noiembrie 2023, la Focsani, a fost organizată a patra reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027, structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a programului.CM programe adr-Focsani

La reuniune au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, Ministerului Investițiilor și al Proiectelor Europene, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului de Finanțe, Autorităților de Management, autorităților publice locale, reprezentanti din partea universitatilor, partenerilor economici si sociali, precum si organizatiilor din partea societății civile.

În cadrul acestei reuniuni au fost aprobate:

  • criteriile de eligibilitate și selecție a proiectelor pentru urmatoarele actiuni:

  • sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor ;

  • mobilitatea urbana – investiții pentru dezvoltarea infrastructurii urbane curate în municipiile reședință de județ/municipii/orase;

  • dezvoltarea integrată în zonele urbane prin regenerare urbană, și dezvoltarea turismului;

  • valorificarea potentialului turistic și conservarea patrimoniului în zone non-urbane.

  • metodologia de evaluare, selecție și contractare în cadrul Programului Regional Sud-Est, actualizată în ceea ce privește Obiectivul de Politică 1.

Membrii Comitetului de Monitorizare au analizat criteriile propuse, au realizat propuneri de completare a acestora, obiectivul fiind elaborarea unor criterii care sa sprijine un proces transparent de selecție a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte.

0

Leave a comment

Your email address will not be published.

*