Inițiativă DRI prin SUERD, dedicată ”Zilei Dunării”

”Ziua Dunării” a fost celebrată, la București, prin evenimentul ”Elemente ale identității culturale dunărene. Teatrul minorităților naționale – liant al societăților multiculturale”.
Manifestările au fost organizate și găzduite de către Departamentul pentru Relații Interetnice în data de 28 iunie.

ziua-minoritatilor

Evenimentul face parte din seria de evenimente pe care DRI le-a realizat în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

SUERD reprezintă o inițiativă politică a României şi Austriei, promovată printr-o scrisoare comună la nivel de Prim-ministru (iunie 2008) şi adresată președintelui Comisiei Europene, iar Consiliul European a aprobat Strategia UE pentru Regiunea Dunării la data de 24 iunie 2011.

Strategia este structurată pe patru mari obiective (piloni), fiecărui obiectiv (pilon) corespunzându-i domenii specifice de acţiune, grupate în 11 Arii Prioritare (AP). Fiecare Arie Prioritară este coordonată de câte 2 state/landuri din regiune.

Iniţiativa DRI se înscrie în Aria Prioritară 3Cultură, turism şi contacte directe între oameni.

Dar mai multe amănunte, despre evenimentul dedicat, puteți citi pe  blogul Jurnal Multicultural la Dunărea de Jos

Totodată, pentru detalii despre SUERD și axele prioritare cuprinse în strategie puteți urmări ziarul tipărit Ziarul Regional de ANTREPRENORIAT, distribuit în cadrul evenimentelor antreprenoriale și al manifestărilor care susțin inovația.

0

Din aceeasi categorie

Leave a comment

Your email address will not be published.

*